Acasă   |   Echipa   |   Activităţi   |   Ştiri   |   Contact
Noutăţi
15.10.2015
În data de 19 octombrie 2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi împreună cu partenerii săi, VIA University College Danemarca şi SC The Red Point SA, organizează conferința finală a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială - DarPS, ID - 156/1.2/G/139847.
08.10.2015
Vă invităm să participaţi la conferinţa finală a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială - DarPS, ID-156/1.2/G/139847. Manifestarea va avea loc luni, 19 octombrie 2015, ora 14.00, în Sala Ferdinand a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
 
Parteneri
VIA University College
The Red Point
 
Legături utile
Portal de locuri de muncă pentru absolvenţi
Biblioteca virtuală
 
Despre site
Administrat de MEDIAEC
Creat in PHP, HTML, CSS, MySQL, XML, Javascript
Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului Dar PS vizează trei dimensiuni de acţiune prin Dezvoltare - la nivel sistemic şi instituţional -, Articulare - în plan european şi naţional şi Reconstrucţie - a politicilor si practicilor de formare a pedagogului social cu studii superioare. Reconstrucţia politicilor şi practicilor de formare are la bază: regândirea învăţării, valorificarea achiziţiilor dobândite anterior pentru continuarea formării, redefinirea ponderii formării practice şi teoretice astfel încât să faciliteze şi susţină inserţia profesională.
Prezentare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi implementează grantul Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială - Dar PS în parteneriat cu VIA University College Danemarca şi SC The Red Point SA. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi se înscrie în Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o perioadă de implementare de 18 de luni, de la 14 mai 2014 până la 14 noiembrie 2015.
Dar PS va realiza: actualizarea a 3 calificări la nivel de licenţă şi introducerea uneia noi - Pedagogia socială -, va oferi mecanisme de validare a învăţării anterioare pentru noua calificare, va dezvolta servicii de documentare ştiinţifică - facilitând accesul studenţilor la informare şi cercetare a procesului de corelare a învăţării pe tot parcursul vieţii cu nevoile pieţii muncii.
Grupul ţintă este reprezentat de 500 de studenţi, care vor participa activ la procesul de dezvoltare curriculară şi vor fi beneficiari ai planurilor revizuite de învăţare pentru cele 3 direcţii de studii existente - pedagogie, psihopedagogie specială, psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar -, având acces la documentare ştiinţifică prin biblioteca virtuală creată în proiect. Dintre aceştia, 300 de studenţi vor fi testaţi în vederea evaluării învăţării anterioare iar 50 dintre ei vor fi integraţi în procesul de validare a competenţelor anterioare pentru pedagogie socială. În grupul ţintă sunt incluse şi 50 de cadre didactice ale facultăţii - prin participări la workshopuri tematice având ca referinţă expertiza daneză şi experienţa naţională, a învăţământului superior românesc.
Galerie Foto
Danemarca 2014
Lansare