Acasă   |   Echipa   |   Activităţi   |   Ştiri   |   Contact
Noutăţi
15.10.2015
În data de 19 octombrie 2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi împreună cu partenerii săi, VIA University College Danemarca şi SC The Red Point SA, organizează conferința finală a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială - DarPS, ID - 156/1.2/G/139847.
08.10.2015
Vă invităm să participaţi la conferinţa finală a proiectului Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială - DarPS, ID-156/1.2/G/139847. Manifestarea va avea loc luni, 19 octombrie 2015, ora 14.00, în Sala Ferdinand a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
 
Parteneri
VIA University College
The Red Point
 
Legături utile
Portal de locuri de muncă pentru absolvenţi
Biblioteca virtuală
 
Despre site
Administrat de MEDIAEC
Creat in PHP, HTML, CSS, MySQL, XML, Javascript
Activităţi
A1. Analiza ofertei de formare existentă la nivel naţional şi european şi analiza cerinţelor pieţei muncii pentru calificările din domeniul ştiinţelor educaţiei;
A2. Reviziuirea a 3 calificări şi actualizarea a 3 programe de studii existente în domeniul ştiinţelor educaţiei (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar)
A3. Elaborarea şi acreditarea unui nou program de studii la nivel de licenţă în domeniul pedagogiei sociale
A4. Dezvoltarea unei metodologii de validare şi certificare a învăţării anterioare în domeniul pedagogiei sociale pentru studenţii de la ştiinţele educaţiei
A5. Formarea şi certificarea competenţelor specifice pedagogului social
A6. Facilitarea accesului pentru 500 de studenţi şi 50 de cadre didactice de la ştiinţele educaţiei la servicii de informare online – prin biblioteca online
A7. Evaluare finală
Rezultate
- validarea şi introducerea unei noi calificări: pedagogia socială la nivelul învăţământului superior;
- actualizarea a 3 calificări existente – pedagogie, psihopedagogie specială, psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
- dezvoltarea şi autorizarea unui program de licenţă în pedagogie socială;
- corelarea a trei programe de studii existente din domeniul ştiinţelor educaţiei cu cerinţele pieţei muncii prin actualizare şi reconstrucţie curriculară
- facilitarea accesului a 50 de studenţi la certificarea competenţelor prin formare şi validare a învăţării anterioare pentru ocupaţia de pedagog social;
- dezvoltarea resurselor umane implicate în asigurarea calificărilor la nivel de facultate şi în dezvoltarea programelor de studii universitare;
- dezvoltarea unei reţele parteneriale, alcătuite din universităţi şi angajatori ce vor valida articulările dintre mediul de învăţare şi mediul profesional;
- crearea unui portal de comunicare între studenţi – cadre universitare – piaţa muncii;
- înfiinţarea unei biblioteci virtuale în domeniul ştiinţelor educaţiei accesată de cel puţin 500 de studenţi şi 50 de cadre didactice.